การพิจารณาเรียนต่อในต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยม

4 ประเทศที่เหมาะกับการไปเรียนมัธยมมากที่สุด

มีเหตุผลหลายอย่างที่ผู้ปกครองอยากส่งลูกไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ รวมถึงตัวเด็กเองก็ต้องการอย่างนั้น อย่างน้อยๆ ก็เรื่องของภาษาที่สิ่งแวดล้อมจะช่วยสนับสนุนให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตั้งโจทย์ว่า อยากไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ คำถามต่อมาคือ ไปประเทศไหนดี ลองมาดูกัน

ปัจจัยสำคัญในการเลือกไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ

  1. ประเทศที่เลือก ต้องใช้ภาษาที่เป็นสากล คือ ภาษาอังกฤษ แต่ก็อาจจะมีบ้างสำหรับบางครอบครัวที่ต้องการให้ลูกได้ภาษาอื่นที่ใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันอย่าง ภาษาจีน
  2. งบประมาณที่ต้องใช้ การไปศึกษาต่อต่างประเทศที่มีค่าครองชีพ อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ต่างจากไทย ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องงบประมาณที่ใช้อยู่พอสมควร เช่น เงิน 1 หน่วยของประเทศนั้นๆ อาจเท่ากับ 30-40 บาทไทย งบสำหรับส่งลูกไปศึกษาจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ
  3. เรื่องความเป็นอยู่ระหว่างศึกษาที่ประเทศนั้นๆ การส่งลูกวัยมัธยมไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อีกทั้งคนไทยเป็นคนเอเชีย อาจต้องเผชิญหน้ากับการกีดกันด้านเชื้อชาติในบางประเทศ ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
  4. มาตรฐานการศึกษา การศึกษาคือการลงทุนเพื่ออนาคต เมื่อเลือกที่จะไปศึกษาต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเลือกประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีกว่าในประเทศไทย

4 ประเทศที่เหมาะกับการไปเรียนมัธยมมากที่สุด

หากตัดปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่ในบางประเทศต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นหลักล้าน ประเทศที่เหมาะสำหรับเด็กไทยไปเรียนต่อในระดับมัธยม ได้แก่

  1. ประเทศสิงคโปร์ จุดเด่นคือ อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย พ่อแม่ไปเยี่ยมลูกได้ง่าย ด้านการศึกษาจัดว่ามีมาตรฐานสูง และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มีโรงเรียนนานาชาติที่คนจากทั่วไปนิยมไปเรียนกัน ค่าเล่าเรียนนั้น ตกปีละหลายแสนบาท แต่ถ้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จะอยู่ในหลักหมื่น สำหรับคนไทยที่เลือกที่นี่ นิยมเรียนโรงเรียนนานาชาติมากกว่า สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าลูกจะชอบประเทศที่ใกล้บ้านอย่าง Singapore หรือไม่นั้น อาจเริ่มจากการส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ สิงค์โปร์ ก่อน เพื่อดู Feedback ของลูกหรือตัวผู้ศึกษา ว่ามีทัศนคติต่อประเทศนี้อย่างไร
  2. ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศในโซนใกล้ๆ เอเชียอีกประเทศ ที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในสากล เนื่องจากรากฐานระบบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ มีระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติในเรื่องของความปลอดภัยในระดับรัฐบาล ทำให้พ่อแม่หมดห่วง นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งยังเป็นรักษาความเป็นธรรมชาติ มลพิษน้อย ค่าใช้จ่ายต่อปี เกินกว่าครึ่งแสนถึงระดับหลักล้าน
  3. ประเทศออสเตรเลีย อีกหนึ่งประเทศโซนเดียวกับนิวซีแลนด์ ไปมาหาสู่กันง่าย เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานการศึกษาสูงเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นมิตรกับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ไปเรียนที่นั่นจะได้รับความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากเจ้าของประเทศ
  4. ประเทศอเมริกา ประเทศที่มีความหลายหลากวัฒนธรรม มีคนไทยอาศัยอยู่มาก และคนไทยนิยมไปศึกษาต่อที่นั่นในทุกระดับ ไปแล้วปรับตัวไม่ยากนัก ส่วนเรื่องมาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้นการโปรแกรมเรียนต่อมัธยมที่อเมริกา นั้นมักได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นตัวเลือกต้นๆ

การเลือกโรงเรียนก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาหลังจากเลือกประเทศแล้ว