Video call group business people meeting on virtual workplace or remote office

5 ประโยชน์และข้อดีที่น่ารู้ของการติดต่อผ่านวิดีโอคอล

ปัจจุบันเมื่อเข้าอยู่ยุค New normal การติดต่อสื่อสารกันผ่านทางวิดีโอคอลจึงเป็นเรื่องปกติ เพราะวิดีโอคอลเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแลปงครั้งใหญ่ สำหรับธุรกิจสมัยนี้มีอัตราการเติบโตรวดเร็ว และต้องการติดต่อผ่านอีกประเทศนึง ดังนั้นการใช้วิดีโอคอลจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการนัดเจรจา หรือการนัดประชุมกับคู่ค้าซัพพลายเออร์ต่างๆ กระประชุมผ่านทางวิดีโอคอลช่วยเพิ่มผลผลิตและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยรวม จึงนับว่าเป็นข้อได้เปรียบในปัจจุบันที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้น

การประชุมทางวิดีโอคอลคืออะไร ?

สามารถกล่าวได้ว่าการประชุมทางวิดีโอคอลนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแท็บเล็ต นอกจากนี้การวิดีโอคอลยังได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการแชร์หน้าจอของตนเองเพื่อให้ผู้ที่ร่วมเข้าประชุมสามารถเห็นและเข้าใจในเรื่องที่ต้องการนำเสนอได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นมากขึ้น ดังนั้นมาดูถึงประโยชน์ของการวิดีโอคอลกัน

1. สามารถเปิดใช้งานผ่าน Digital Workforce

ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ ไม่เพียงแค่สร้างวัฒนธรรมการประชุมร่วมกันในองค์กรของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการเปิดใช้งานระบบดิจิตอล ปัจจุบันการประชุมผ่านทางวิดีโอช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย ไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่มุมไหนของโลก

2. ช่วยลดความซับซ้อนของการจัดการและการใช้งาน

โดยทีมต้องการเข้าถึงโซลูชันการทำงานร่วมกัน ที่ช่วยให้พวกเขาพบกันผ่านทางการประชุมทางวิดีโอ รวมถึงการแชร์หน้าจอและส่งข้อความโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันระบบวิดีโอคอลได้มีการปรับปรุงหหน้าตาของ UI (User Interface) ให้มีความเรียบง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนลง เน้นไปที่การประชุมให้มากขึ้น

3. การสื่อสารและวัฒนธรรมของพนักงานในปัจจุบัน

ให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยรูปแบบการสื่อสารมีความทันสมัย เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานที่อยู่ใกล้ กับอยู่ไหลได้ง่าย เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานลงได้ แต่ประสิทธิภาพในการทำงานยังคงเหมือนเดิม

4. ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสื่อสาน

การประชุมผ่านทางวิดีโอคอลเป็นวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัยในการสื่อสารกันระหว่างทีม เนื่องจากวิดีโอยังคงพัฒนาไปสู่ฟังก์ชั่น ที่มีความสำคัญของความน่าเชื่อถือ และถือว่าเป็นการยกระดับองค์กรไปในตัวว่า องค์กรมีความทันสมัย ก้าวตามทันเทคโนโลยี

5. ช่วยเพิ่มมูลค่าและลดความซ้ำซ้อนของบริษัท

เพราะตอนนี้หลายๆบริษัทเริ่มอัพเกรดภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยการหันมาใช้การประชุมผ่านทางวิดีโอคอลมากขึ้น เพราะการวิดีโอคอลนั้นมีฟังก์ชั่นหลากหลาย ทั้งการแชร์หน้าจอ การบันทึกการสนทนาระหว่างการประชุม รวมถึงการแชร์สตรีมมิ่งให้กับคู่ค้าได้

ดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ายุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป การทำงานเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ดังนั้นหลายๆองค์กรเองเริ่มมีการปรับตัว นำวิดีโอคอลมาใช้ในการประชุมและติดต่อสื่อสารกัน เพื่อประหยัดต้นทุนการเดินทาง และมีประโยชน์อีกๆหลายอย่างจากที่กล่าวมาข้างต้น