OTOP-ราชบุรีมีอะไรบ้าง?

ราชบุรี ชื่อนี้ มี OTOP อะไรบ้างนะ

ราชบุรี เป็นหนึ่งใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศ อยู่ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม และมีทิศตะวันตกของจังหวัด ที่อยู่ติดกับประเทศพม่า ถึงแม้จังหวัดราชบุรี จะอยู่ติดหลาย ๆ จังหวัดที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น กาญจนบุรี หรือเพชรบุรี ที่เรียกได้ว่า เป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย

แต่จังหวัดราชบุรีนั้น เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่หลาย ๆ คนนึกไม่ถึงว่าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในส่วนไหนของประเทศ มีอะไรเด่น และมีวิถีชีวิตยังไงกันนั้น วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับจังหวัดราชุบรี ผ่านสินค้า OTOP จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เข้าใจ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้าน จะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลย

OTOP จังหวัดราชบุรี มีอะไรบ้างนะ

เนื่องด้วยราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย มีชายแดนติดกับประเทศพม่า ทำให้จังหวัดราชบุรีนั้น มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ส่งผลให้สินค้า OTOP หรือสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดราชบุรีนั้น มีความหลากหลาย และแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  • สินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ ครีมน้ำนม เซรั่ม-บัวหิมะ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP  ของตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการคิดค้น และพัฒนาจากสมุนไพร และภูมิปัญญาชาวบ้าน ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์  
  • สินค้า OTOP ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ อย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ผ้าทอ ยี่ห้อต่าง ๆ ที่แต่ละชุมชนได้มีการพัฒนาดีไซน์ให้หลากหลาย สามารถสวมใส่ หรือใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา ความสร้างสรรค์ผ่านดีไซน์ และลายผ้า ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี
  • สินค้า OTOP ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน อย่างกุนเชียงจินตนา ข้าวตังหน้าธัญพืช กล้วยหอมทองทอดสุญญากาศ วุ้นดำเนิน ข้าวทอดกระทงทอด และนมสดหนองโพ ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดราชบุรีเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าชาวราชบุรีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อันเนื่องมากจากความหลากหลายทางภูมิประเทศ ไปจนถึงเชื้อชาติ ชาติพันธ์ ที่แสดงออกผ่านการทอผ้าทั่วไป หรือผ้าขาวม้า อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวราชบุรี ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาการทาน ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในจังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างดี

นอกจากความหลากหลายของสินค้า OTOP ในจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง หลากหลายกันไปอีก ตามภูมิประเทศและที่ตั้งของจังหวัดราชบุรีที่มีทั้งที่ราบต่ำ แม่น้ำ เทือกเขา ความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่น่าสนใจ และน่าเที่ยว ไม่แพ้จังหวัดอื่น ๆ เลยล่ะค่ะ